Alida Martens – Pott

Alida Pott behoorde tot de eerste Ploegleden. Voor de prijsvraag ‘een eenvoudig tekenend symbool’ te ontwerpen voor de nieuwe vereniging, kwam ze met het winnende ontwerp. Vanaf 1919 vormt een gestileerde P het beeldmerk van ‘De Ploeg’. Ze vervulde verschillende bestuursfuncties en ze was van 1919 tot 1921 secretaris. Tot 1922 behoorde ze met haar werk tot de vaste vertegenwoordigers op de Ploegtentoonstellingen in de zalen van Pictura of bij Kunsthandel Ongering. De expositie van het najaar van 1925 was de laatste waaraan ze deelnam.

Alida Pott werkte in verschillende stijlen ‘variërend van nauwkeurig uitgewerkt en traditioneel realisme tot een vlak-decoratieve stijl, waarin de doorwerking van verschillende stromingen van de avant-garde zichtbaar was. Pott leefde in verschillende werelden. Ze was zo Gronings als Blauwborgje,  maar ze verwerkte ook Japanse kunst en liet de moderne tendensen in haar werk toe, nog voor de andere Ploegers het expressionisme of het constructivisme hadden ontdekt’ (Timmer, 2004, 52). Ze beheerste vrijwel alle technieken, maar haar aquarellen laten het meest het uitgesproken ‘Pott-handschrift’ zien.