Wobbe Alkema

In 1924 werd Wobbe Alkema lid van De Ploeg. Vanaf de jaren 20 maakte hij sterk gestileerde tekeningen. Zijn werk ontwikkelde zich tot geometrisch-abstract, waarin cirkels, driehoeken en rechthoeken bepalende vormelementen waren. Zijn werk vanaf 1930 doet denken aan het werk van de kunstenaar Wassily Kandinski. Alkema verliet De Ploeg in 1925. Een later verzoek van hem om weer lid te worden werd afgewezen, waarschijnlijk omdat de overige leden van De Ploeg het niet zinnig achtten om ‘slechts’ één constructivist te hebben in het genootschap.